Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

ZŠ Dolní Bělá se připojuje ke stávce 27. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

dne 20. 11. 2023 oznámilo řediteli školy 28 zaměstnanců ZŠ Dolní Bělá, že se dne 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že základní škola, školní družina a školní jídelna budou pro žáky celý den zcela uzavřeny, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo. (Provoz mateřské školy nebude dne 27. 11. přerušen.)

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, výuka plavání, výpočetní technika pro žáky, …………
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, zrušení paralelních tříd v I. a II. ročníku).
  4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  5. Neustálé odkládání zakotvení pozic “školní psycholog” a “školní speciální pedagog” do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.
  6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  1. Okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun).
  2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
  3. Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

Děkujeme za pochopení

všichni stávkující zaměstnanci ZŠ Dolní Bělá

Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email