Klima ZŠ – výsledek dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za vyplnění dotazníků Klima školy. Cením si Vaší zpětné vazby i otevřených komentářů a názorů na naši školu. Vaše odpovědi budou důležitým zdrojem pro zpracování Strategického plánu školy.Dotazník vyplnilo 71 rodičů ze 180 oslovených (39%) a 60 žáků ze 180 oslovených (33%). Ještě jednou Vám děkuji […]