Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v území SO ORP Kralovice (MAP III.)

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 (dále jen MAP III.), jehož nositelem je Město Kralovice, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Kralovice. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní […]

Florbal D 8. – 9. třída

Kdo se nikdy nezúčastnil podobné soutěže, nevěřil by, kolik sil, nervů, bojovnosti, trpělivosti, štěstí a úsilí, při velké vyrovnanosti sedmi týmů, je zapotřebí k získání alespoň čtvrtého místa. Někdy je úspěchem první místo, někdy je tím velkým úspěchem i místo čtvrté. To si plně vyzkoušela a uvědomila naše děvčata v okresní soutěži v kategorii D 8.-9. třída na […]

ČEPS CUP florbal D 4. – 5. třída

Název soutěže – ČEPS CUP florbal. Rok – 2022. Den – pondělí 14. listopadu. Místo – Sportovní hala Lokomotiva Plzeň Slovany. Čas – 9 : 00. Kategorie – dívky 4. – 5. třída. Soutěž – kvalifikace ½ kraj. Družstva z okresů – Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov. Tak to jsou vstupní údaje o florbalovém turnaji v Plzni konaném […]