19 srpna, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Přerušení provozu Mateřské školy Dolní Bělá v měsících červenci a srpnu 2022

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bylo po projednání se zřizovatelem stanoveno omezení a přerušení provozu v Mateřské škole Dolní Bělá takto:
V měsíci červenci a srpnu 2022 bude provoz MŠ přerušen od pondělí 18. 7. 2022 do pátku 26. 8. 2022.
Provoz MŠ v měsíci červenci 2022 bude od 1. 7. – do 15.7. 2022.
Provoz MŠ v měsíci srpnu 2022 bude od 29. 8. – do 31. 8. 2022.
Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Dolní Bělá v době přerušení provozu

Na základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, dále podle § 23, 34, 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovil ředitel mateřské školy Dolní Bělá výši úplaty za měsíc:
Červenec 2022: 175,- Kč
Srpen 2022: 46,- Kč

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email