Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

IMG_2893

Školu v Dolní Bělé navštívil velvyslanec Litevské republiky

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 nečekaně navštívila naši školu vzácná návštěva – Velvyslanec Litevské republiky J. E. p. LAIMONAS TALAT – KELPŠA. Doprovázela jej starostka Plas Mgr. Eva Pořádková, předsedkyně spolku PŘESKOPEC Mgr. Jana Čiháková a tlumočnice. U vchodu vzácného hosta přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Hladík, který všem předal květiny a brožurku vytvořenou k 70. výročí školy. Pan velvyslanec krátce připomenul vynálezce Ludvíka Očenáška a ocenil snahu školy, obce Dolní Bělé a spolku PŘESKOPEC o zviditelňování tohoto neprávem opomíjeného technika a raketového průkopníka, který měl blízký vztah k Severnímu Plzeňku a Dolní Bělé. Pan velvyslanec uskutečnil tento den „cestu po stopách Ludvíka Očenáška“.  Prohlédl si Plasy, Muzeum stavitelství, klášter a Muzeum těžby borové smoly v Lomanech. Pak přejel do Dolní Bělé, kde na hřbitově položil věnec na hrobě otce Ludvíka Očenáška. Poté na obecním úřadě v obřadní síni pana velvyslance přijal starosta Dolní Bělé Mgr. Martin Karlovec. Krátce pohovořili o vztahu Ludvíka Očenáška k Dolní Bělé, jeho přínosu pro vědu i o jeho lidských osudech. V budově dnešního úřadu v době Očenáškova dětství bývala škola, kterou budoucí technik navštěvoval. V doprovodu pana starosty si všichni hosté prohlédli pamětní desku umístěnou od roku 1936 na budově OÚ. Poznávací cesta pak vedla k nové škole, která od roku 2012 nese čestný název „ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška“. Poslední zastávkou byla Dražeň, kde pan velvyslanec v doprovodu starostky Dražně navštívil dům, kde Očenášek 10. 8. 1949 zemřel. V této chvíli možná leckoho napadlo, proč se velvyslanec vzdálené Litvy zajímá o životní osudy Ludvíka Očenáška. A proč právě letos!

Vysvětlení je prosté, ale na delší povídání. Nejpodstatnější však je to, že: 1) Litevské velvyslanectví v Praze sídlí ve vile, kterou si nechal postavit L. Očenášek, a kde v zahradním domku na konci 1. světové války odposlouchával tajnou vojenskou linku Vídeň – Berlín, 2) na ohradní zdi velvyslanectví je pamětní deska věnovaná Očenáškovi a 3) letos uplynulo 150 let od narození Ludvíka Očenáška.

A teď to delší povídání. Očenáškova vila, ve které dnes sídlí Litevské velvyslanectví, je součástí městské části Praha 5. Vedení tohoto obvodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Litevské republiky vyhlásilo na rok 2022 „Projekt Ludvík Očenášek“ a oslovilo žáky, studenty a seniory, aby se s touto významnou osobností seznámili a pokusili se ji různými formami přiblížit spoluobčanům Prahy 5. Výstupem tohoto projektu byla putovní velkoplošná výstava, Memoriál Ludvíka Očenáška v běhu na 200 m, Sportovní dny věnované L. Očenáškovi, komiks „Ludvík Očenášek“, seminární žákovské práce, atd. atd. Žáci pražských škol a senioři v rámci poznávacích výletů navštívili Severní Plzeňsko, aby se seznámili s místy spjatými s životem vynálezce. Vyvrcholením projektu byla 28. října slavnost pokládání věnce u desky umístěné na ohradní zdi vily. Zeď je součástí Litevského velvyslanectví. Hymnu a k poslechu hrála Hudba litevského námořnictva. Na zahradě velvyslanectví pak za účasti televize a ministra školství Vladimíra Balaše došlo k zhodnocení a uzavření celého projektu. Starostka městské části Praha 5 a iniciátorka projektu Renáta Zajíčková na závěr akce mj. řekla: „Povedla se nám úžasná věc, kdy se z malého projektu v rámci městské části, stal v podstatě mezigenerační projekt, který přerostl do mezinárodních rozměrů.“

Teď už možná chápete, proč se Velvyslanec Litvy hlouběji zajímá o osobnost Ludvíka Očenáška. Náš kraj jej tak okouzlil, že v létě 2023 se chce vrátit, projít si celou Stezku Ludvíka Očenáška vedoucí z Plas do Dolní Bělé, a navštívit tak i do samotu Malenici, kde Očenášek bydlel se svými rodiči. 

 Do tohoto kontextu letošního zájmu o technika a vynálezce zapadá i zmínka o Ludvíku Očenáškovi při oslavě 70 let školy v Dolní Bělé a 10. výročí získání čestného názvu, návštěva prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka na Zámku v Dolní Bělé i oslava v Očenáškově rodišti Kříších na Rokycansku, kde byl mj. předveden Očenáškův monocykl a po přednášce Michala Plavce prezentována nejnovější publikace o životě technika, vynálezce a vlastence Ludvíka Očenáška.

Zapsal J. Bican   

                                                                                                                                               

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email