Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

První letošní školní výlet

Školní rok 2022/2023 už pokročil do závěrečné fáze. Přesvědčivým důkazem toho je, že se v pátek 5. 5. uskutečnil první závěrečný školní výlet tohoto školního roku. Jako první na cestu vyrazila 6. třída pod vedením třídní učitelky Dany Čermákové a J. Bicana. Šesťáci necestovali nikam daleko. Cílem bylo královské město Rakovník a sousední nevšední obec Pavlíkov. Právě Pavlíkov byl hlavním poznávacím cílem výletu. V devět hodin nás očekávala průvodkyně v Galerii Anderle. Obrazy tohoto už 86letého místního rodáka všechny překvapily. Paní učitelka Čermáková, jako učitelka Vv, těm, kterým téma výtvarného umění není cizí, poskytla další vysvětlující údaje. Ať se to týkalo tématu nebo techniky malby. Výstava celoživotního díla Jiřího Anderle je doplněna originály afrických domorodých masek, které malíř intenzivně sbíral. Spíše pro kluky byla druhá zastávka v Pavlíkově, a to muzeum nazvané Splněný sen. Jde o obsáhlý soubor starých motocyklů a bicyklů, motorů a všemožných hnacích strojů. Prostě už od vchodu to vonělo benzinem a olejem. Na své si však přišla ale i děvčata, protože jedna místnost byla věnována hračkám a panenkám našich babiček. V jiném oddělení na nás čekalo setkání se starým selským nářadím, pračkami, šicími stroji atd. atd. V muzeu jsme se takříkajíc „zasekli“, takže pavlíkovskou rozhlednu na Senecké hoře jsme už museli oželet. Přejíždíme do Rakovníka. A tady jsem byl svědkem něčeho nevídaného. Bylo už půl dvanácté a dětem bylo navrženo, že si zajdeme do cukrárny a nakoupit si dárky z výletu, a pak – na závěr, podle času, ještě uskutečníme procházku historickým středem města nebo se podíváme do místního muzea. Šesťáci se však nečekaně jednohlasně usnesli, že chtějí nejprve do muzea a pak teprve na nákupy. To nás oba doprovázející hodně překvapilo. A tak jdeme do muzea. Nebyla to ztráta času! Začali jsme aktuální výstavou „Záhada zlatých šperků“, kde byl mimořádně vystaven poklad zlatých šperků z 5. stol. n. l. zdobených drahokamy, který byl v roce 2020 objeven právě na Rakovnicku. V muzeu byla celá řada zajímavých exponátů – od bitvy u Rakovníka v roce 1620, přes nerosty, zkamenělé stromy, vycpaná zvířata, archeologické nálezy, historické nálezy z města, obrazy malíře Václava Rabase až po živé ryby v akváriích v podzemí muzea. Pak, podle odsouhlaseného plánu došlo na slíbenou cukrárnu, zmrzlinu a nákupy. Dle mého názoru se celkově výlet, i díky pěknému počasí, velmi vydařil. V ne příliš vzdáleném Rakovníku jsme zažili a poznali za tak krátký čas (v Dolní Bělé jsme byli už v 15 hod.) mnoho zajímavého a podnětného. Každý si našel něco, co jej zajímalo a obohatilo.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Bican

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email