Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávacího programu                      

Název a charakteristika ŠVP:
    Obsah  ŠVP, jehož název zní  „Básničky nám pomáhají objevovat svět“, je rozdělen do pěti hlavních integrovaných tématických bloků.
Tyto hlavní integrované tématické bloky jsou zpracovány učitelkami v třídních vzdělávacích programech v jednotlivých třídách do dalších integrovaných tématických bloků s ohledem na věk, potřeby, možnosti dětí.
     Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a z podmínek mateřské školy. Je zaměřen na osvojování si základních principů zdravého životního stylu, péči o zdraví a vytváření  kladného vztahu k přírodnímu prostředí, okolnímu světu, ostatním lidem i k sobě samému. Systematicky rozvíjí celou osobnost dítěte.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času na spontánní hru, pracují svým osobním tempem. Dbáme na zachování  a respektování soukromí dětí.
Školní vzdělávací program je rodičům přístupný na nástěnce v šatnách MŠ a v jednotlivých třídách u p. učitelek.

Ve spolupráci s klinickým logopedem a s rodiči dětí zajišťujeme logopedickou prevenci řeči dětí.

Jako nadstandardní činnost nabízíme
- kroužek „Hravá angličtina“ pro 4-5 leté a 5-7 leté děti. Odpoledne, po odpočinku dětí, jedenkrát týdně jej vede paní učitelka ZŠ Mgr. Petra  Tabačarová Nováková. Kroužek není součástí ŠVP, neúčastní se jej učitelky MŠ.
                                                            
- kroužek „Bádáníčko“ (zajímavé objevování, pokusy) – pro nejstarší skupinu – děti 5-7 leté, 1x týdně odpoledne po odpočinku dětí. Vede jej paní učitelka ZŠ Mgr. Martina Hubková. Kroužek není součástí ŠVP, neúčastní se jej učitelky MŠ.

Rodiče mohou využít nabídky ZUŠ a přihlásit své 5-7 leté děti III. třídy MŠ po dohodě s učiteli ZUŠ a hravém „hudebním přezkoušení“ do přípravného ročníku hry na hudební nástroj.