Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (RŠ, PPP, OúU, PČR,...)


    Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Škola je v případě zájmu otevřena všem, kteří o její činnost projeví zájem.Rodiče žáků jsou průběžně informováni o výsledcích školní práce dětí prostřednictvím žákovských knížek, několikrát ročně na třídních aktivech a v případě potřeby individuálně. Zejména na 1. stupni jsou organizovány dny otevřených dveří. Rodiče mají možnost zúčastnit se kdykoliv výuky nebo výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných školou.
Každoročně pro rodiče připravujeme předvánoční vystoupení spojené s jarmarkem, program ke Svátku matek, tvořivé dílny zaměřené na seznámení s různými výtvarnými technikami, kterých se zúčastňují rodiče s dětmi.
Vedení školy a všichni zaměstnanci by přivítali ještě větší aktivitu ze strany rodičů.
    Škola má velice dobrou spolupráci s PPP Plzeň - pracoviště PS - každý čtvrtek navštěvuje školu speciální pedagog a v případě potřeby i psycholog, kteří provádějí svoji činnost přímo na škole. Zde také probíhají odborná vyšetření žáků a jejich výsledky jsou ihned po jejich skončení osobně projednávány s rodiči žáků. Předškolní prohlídky také probíhají  v budově naší ZŠ.
    Velmi dobrou spolupráci máme již tradičně s PČR. Jedná se o preventivní akce, možnost přednášek na témata spojená s bezpečností žáků, řešení závažnějších problémů (šikana, záškoláctví, trestná činnost,...). Sice neradi, ale občas jsme přinuceni ve spolupráci s Policií ČR řešit závažnější prohřešky v chování.
    V neposlední řadě je třeba vzpomenout spolupráci s OÚ Dolní Bělá. Jako zřizovatel poskytuje finanční prostředky na provoz školy. V současné době se snaží získat pro zlepšení materiálních podmínek školy i starosty ostatních obecních úřadů.
    Jako velmi dobrou lze označit spolupráci s okolními školami, která spočívá v pořádání soutěží, přednášek nebo akcí, na které bychom sami nestačili.

 

zpět