Jdi na obsah Jdi na menu
 


On-line výukové materiály

Poruchy učení. Rady pro rodiče. Logopedie. Dyslexie. ADHD.

Webovou stránku, která se věnuje těmto problémům najdete - http://zsbcupice.cz/info-pro-rodice/poruchy-uceni/

První stupeň

 • Dětské stránky – omalovánky, hádanky, písničky, básničky, tipy na výlet, ale i také nějaké učení http://www.detskestranky.cz/
 • Vyučovací pomůcky a náměty, které využívá spolu se svými žáky ve vyučovacích hodinách toho času v Základní škole Lukavice  (okres Chrudim) Lubomír Šára. Jedná se o různé prezentace a pracovní listy, které jsou využitelné v konkrétním předmětu, další propojují dva i více předmětů pro pohled na téma z různých úhlů. Najdete zde různé doplňovačky, pracovní listy, kvízy a srovnávačky. Ty umožňují důkladné procvičení učiva a využití počítače přímo ve vyučovacích hodinách. Kompletně zpracované učivo obsahuje vlastivěda, informatika, hudební a výtvarná výchova.
 1. ročník - http://druhaci.xf.cz/

 2. ročník - http://tretaci.xf.cz/

 3. ročník - http://ctvrtaci.xf.cz/

 4. ročník - http://pataci.wz.sk/

www.mlp.cz/pohadky  Pohádky ke stažení do čtečky – zdarma

Městská knihovna v Praze zpřístupňuje od prosince 2009 na stránce www.mlp.cz/pohadky výběr těch nejznámějších, ale i méně známých pohádek z fondu MKP v elektronické podobě.

Všechny tyto elektronické texty jsou dostupné v několika různých formátech a je tedy možné je číst nejenom na monitorech počítačů, ale také na čtečkách typu PDA nebo iPod.

Český jazyk – odkazy na procvičování učiva

 • Učím se číst  – inteligentní procvičování čtení – cílem je  jednoduchou formou interaktivních her naučit děti předškolního a mladšího školního věku základy čtení a práci s písmeny i slovy.
 • Nechybujte.cz  – gramatika, pravidla pravopisu, slovník synonym a antonym  a slovník současné češtiny –  vše přehledně na jednom místě
 • Moje čeština – výuka, mluvnice ZŠ (např. vyjm. slova, velká písmena, shoda aj.), testy, které vysvětlí, kde jste udělali chybu
 • Internetová školička – 1. stupeň, procvičovací testy z různých předmětů
 • Procvičování čtení písmen, slabik a jednoduchých slov online.
 • Procvičování českého jazyka online podle jednotlivých ročníků – pro 1. ročník obsahuje i jednoduché úkoly na kontrolu  porozumění čtení, doplňování chybějících písmen, procvičování dvojhlásek apod.
 • Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň –  obsahuje přehledy učiva, přípravy na hodinu, množství procvičovacích cvičení, velice hezky zpracovaná vyjmenovaná slova
 • Pravopisně.cz – pravopisná cvičení, zvukové diktáty, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy …
 • Umíme česky – široká databáze cvičení online, chování systému je adaptabilní – podle toho, jaké máte vědomosti, aplikace volí podobu otázek tak, aby to pro vás bylo nejužitečnější.
 • http://prirucka.ujc.cas.cz/ , web AV ČR - Ústav pro jazyk český. Najdete tam vše, co je v Pravidlech českého pravopisu + slovník.
 • Pro děti s dyslektickými potížemi (čeština, matematika). Odkaz: http://cviceni.testy.sweb.cz/index.htm
 • http://skolicka6.sweb.cz - Web vznikl na I. stupni ZŠ Hodonín Očovská. Obsahuje velké množství interaktivních cvičení. Převažuje Čj, ale najdete zde i M a Aj. 

Anglický jazyk

Matematika

Tutor nabízí více jak 20 typů zajímavých úloh
    Tutor se vám na míru přizpůsobí a doporučí vám úlohy vhodné obtížnosti
    Tutor vám řekne, jak si vedete ve srovnání s ostatními

Člověk a jeho svět

 • Příručka 1. pomoci – flashová aplikace – výuka, testíky, hry – vše zábavnou formou
 • Dopravní výchova – Škoda hrou – flashová aplikace – rozhodneš se správně? – zábavná forma učení pomocí hry.

Pro tablety a smartphony

Česká firma PMQ software nabízí spoustu velmi pěkných procvičovacích aplikací na platformě Android i iOS. Např. z obchodu GooglePlay je možné stáhnout demoverze, vyzkoušet a v případě zájmu zakoupit plnou verzi asi za 90 Kč.

 • Český jazyk – pravopis – od 2. ročníku

 • Matematika – procvičování sčítání, odčítání , násobilky
 • Anglická slovíčka – nejrůznější okruhy slovíček, různé formy osvojení, kontrola výslovnosti
 • Abeceda – pro začínající čtenáře (seznámení s písmeny)
 • Matematika – začátek 1. třídy (číslice, počet…)

 • Výuka hodin – výborná aplikace  – plná verze nyní za 89 Kč