Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

27. 3. 2019

Informace k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány ve čtvrtek  2. 5. 2019 v budově mateřské školy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace v době od 800 do 1500 hodin.

Žádost o přijetí je možno stáhnout zde (formát pdf). S předvyplněnou žádostí (tabulky s údaji o dítěti a jeho zákonných zástupcích) se dostavte v době zápisu do mateřské školy. Zde bude žádosti přiřazeno registrační číslo a uvedené údaje zkontrolovány podle předložených dokladů (občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte). Nemáte-li možnost si žádost vytisknout, vyplníte ji v mateřské škole.

Při podání žádosti obdržíte Evidenční list dítěte MŠ a Informační letáček pro rodiče (letáček k nahlédnutí zde) s důležitými informacemi a termíny týkajícími se zápisu do MŠ.

Při přijímacím řízení se bude ředitel školy řídit Kritérii přijímání dětí do mateřské školy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace na školní rok 2019 / 2020 (k nahlédnutí zde)

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce (materiál Ministerstva školství, mládeže a sportu) naleznete na http://www.msmt.cz/file/40102/ . Ve stejném materiálu jsou uvedeny i jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte.